NEWS

Enersense valittu urakoitsijaksi HaminaKotkan sataman ponttonin rakentamiseen

26 lokakuun, 2021 |

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 25.10.2021 klo 15.45

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Smart Industry -segmenttiin kuuluva Pori Offshore Constructions Oy on tehnyt sopimuksen HaminaKotka Satama Oy:n kanssa ponttonin rakentamisesta. Ponttoni valmistetaan Enersensen Mäntyluodon toimipisteessä Porissa.

Projekti toteutetaan kokonaishintaurakkana ja hankkeeseen sisältyy noin 610 tonnia painavan ponttonin sekä noin 200 tonnia painavan rampin rakentaminen. Ponttoni on suunniteltu erityisesti ro-ro-alusten lastaus ja purkuoperaatioihin olemassa olevan laiturin jatkoksi. Ro-ro (roll-on/roll-off) -alus tarkoittaa laivaa, johon kuormaus tapahtuu aluksen sivusta, perästä tai keulasta rullaten, eikä sen lastaamisessa tarvita nosturia.

HaminaKotka Satama Oy investoi ja kehittää RoRo-terminaalin mahdollisuuksia kapasiteetin nostamiseksi sekä luo edellytykset sataman asiakkaille ja toimijoille vastaanottaa entistä suurempia aluksia ja tavaravirtoja myös tulevaisuudessa. Rampin suunnittelussa on huomioitu varustamojen ja satamaoperaattorin tarpeet sekä näkemykset lähitulevaisuuden aluksille ja lastinkäsittelylle.

Projektiin tarvittava työvoimamäärä tulee huipussaan olemaan noin 80–90 henkilöä. Pori Offshore Constructions Oy:n tällä hetkellä lomautettuja työntekijöitä kutsutaan takaisin töihin projektin edetessä. Kaupan arvo on Pori Offshore Constructionsin nykyiseen liikevaihtoon nähden merkittävä. Projekti alkaa välittömästi ja ponttonin on tarkoitus valmistua kesällä 2022.

Enersense International Oyj osti 4.10.2021 toteutetulla kaupalla merituulivoimaan erikoistuneen Pori Offshore Constructions Oy:n osakekannan. HaminaKotka Satama Oy:n kanssa nyt tehty sopimus on Pori Offshore Constructionsin ensimmäinen sopimus osana Enersenseä.

Lisätietoa:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

HaminaKotka Satama Oy
Jari Kontunen, tekninen johtaja
Puhelin: +358 40 656 5003
Sähköposti: jari.kontunen@haminakotka.fi

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöistä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.

HaminaKotka on Suomen suurin vienti-, transito- ja yleissatama, joka panostaa voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun. Kehityshankkeet ovat mittaluokaltaan suuria, ja vaikutuksiltaan pitkäaikaisia. Satamien rooli Suomen kilpailukyvyn edistämisessä on keskeinen. Tässä kontekstissa HaminaKotka Satama tarjoaa ainutlaatuisen maa- ja merikuljetukset yhdistävän toimintaympäristön satamasidonnaiselle teollisuudelle, sekä suomalaisen teollisuuden tavaravirroille. Lisätietoja yhtiön verkkosivuilta www.haminakotka.fi.

Pori Offshore Constructions Oy:n nimi vaihtuu Enersense Offshore Oy:ksi

1 joulukuun, 2021

Enersense International OyjLehdistötiedote 1.12.2021 klo 11:00 Pori Offshore Constructions Oy:n koko osakekannan 4.10. ostanut Enersense yhdenmukaistaa osana integraatiota ja brändiuudistusta omistamiensa yhtiöiden juridiset nimet 1.12. alkaen Suomessa. Muutoksessa Pori Offshore Constructions Oy:n nimi muuttuu Enersense Offshore Oy:ksi. ”Uskomme, että Mäntyluodon telakalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja nousta merkittävään asemaan merituulivoimaan ja teollisuuden kokonaistoimituksiin liittyvissä hankkeissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin osana yhteistä Enersense-brändiämme”, toteaa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen. Samassa yhteydessä myös Enersense-konsernin vanhat Empower-alkuiset yhtiönimet korvataan Enersense-nimellä. Nimien muuttuminen ei vaikuta yhtiöiden y-tunnuksiin, vaan ne pysyvät ennallaan.

Enersense ostaa merituulivoimaan erikoistuneen Pori Offshore Constructions Oy:n osakekannan

14 lokakuun, 2021

https://enersense.fi/tiedotteet/enersense-ostaa-merituulivoimaan-erikoistuneen-pori-offshore-constructions-oyn-osakekannan/

Pori Offshore Constructions on osa suomalaista yritysdelegaatiota ja tukee ministeri Skinnaria tarjoamalla ratkaisuja kestävän kehityksen tarpeisiin.

27 huhtikuun, 2021

https://valtioneuvosto.fi/-/ministeri-skinnari-edistaa-suomen-ja-tanskan-yhteistyota-vihreassa-siirtymassa